Ozonterapibehandling

Ozonens helande egenskaper har använts inom medicinen redan under andra världskriget. Ozonterapi kan ses som en naturlig läkning, har en kraftfull antiseptisk verkan samt är energigivande.

Effekten av ozonterapi grundar sig på;

·                Förbättrar blodflödet – motverkar nedbrytningsprocesser

·                Ökar syretillförseln till cellerna

·                Har en antiinflammatorisk effekt

·                Bakterie, virus och parasitdödande egenskaper

·                Läkningsprocessen påskyndas

·                Rensar toxiner

·                Stärker immunförsvaret – mer energi – ökar motståndskraft

·                Antioxidant effekt

För vem:

·                Vid kronisk smärta, fibromyalgi

·                Kroniska sjukdomar

·                Stödbehandling vid cancersjukdom

·                Behandling vid kroniska sår ex. diabetes

·                Kroniska tarmsjukdomar

·                Positiv inverkan på nervsystemet

·                Utmattning, trötthet

·                Hudproblem, exem m.m

·                Förbättrar resistens vid fysisk ansträngning – idrottare

·                Grundfrisk – förbättrar motståndskraft och ökar energi

På vilket sätt kan ozonbehandlingen utföras:

Ozon via tarm: Liten mängd ozon sätts via en kateter in i tarmen.

Ozon påsbehandling för sår

Ozon infusion: Infusion med ozonerat koksalt via kanyl.

Autohemoterapi: 100-200ml av klientens blod ozoneras och infuseras långsamt tillbaka via kanyl.

Ozoninjektion – För lokala besvär.

Alla behandlingar ges inte ännu i Kaitsor.

Försäljning av ozonoljor för hudvård – Otsonoituja öljyä ihohoitoon.