Ozonterapi

Ozonterapi är en behandlingsform som innebär att man använder sig av ozongasens egenskaper – trepartikel formen av syret O3. Ozon är naturligt närvarande i atmosfären och bildas av syret som finns i luften. Medicinskt ozon framtas via en ozongenerator av medicinskt syre.
Ozonens helande egenskaper har använts inom medicinen redan under andra världskriget. Ozonterapi kan ses som en naturlig läkning, har en kraftfull antiseptisk verkan samt är energigivande.

Effekten av ozonterapi grundar sig på;
Förbättrar blodflödet – motverkar nedbrytningsprocesser
Ökar syretillförseln till cellerna
Har en antiinflammatorisk effekt
Bakterie, virus och parasitdödande egenskaper
Läkningsprocessen påskyndas
Rensar toxiner
Stärker immunförsvaret – mer energi – ökar motståndskraft
Antioxidant effekt

För vem:
Kronisk smärta, fibromyalgi
Kroniska sjukdomar
Stödbehandling vid cancersjukdom
Behandling vid kroniska sår ex. diabetes
Kroniska tarmsjukdomar
Positiv inverkan på nervsystemet
Utmattning, trötthet
Hudproblem, exem m.m
Förbättrar resistens vid fysisk ansträngning – idrottare
Grundfrisk – förbättrar motståndskraft och ökar energi

På vilket sätt kan ozonbehandlingen utföras:
Ozon via tarm: Liten mängd ozon sätts via en kateter in i tarmen.
Ozon påsbehandling för sår
Ozon infusion: Infusion med ozonerat koksalt via kanyl.
Autohemoterapi: 100-200ml av klientens blod ozoneras och infuseras långsamt tillbaka via kanyl.
Ozoninjektion – För lokala besvär.

Ozonterapi för bensår eller andra svårläkta sår:

Goda resultat har uppvisats med lokal ozonbehandling vid bensår, andra svårläkta sår, brännskador, strålskador m.m
  • Ozon ökar syrsättningen i vävnaderna
  • Blodflödet ökar.
  • Läkningsprocessen påskyndas
  • Aktiverar immunsystemet
  • Är antimikrobisk – antibakteriell

Såret sköljs först med ozoniserat vatten el annan vätska.  Därefter bäddas såret in i en tätt omslutande påse genom vilken ozongasen passerar i ca 20-30 min varefter den passerar ut via ett filter som omvandlar ozongasen till rumsluft. Efter behandlinge smörjs området in med ozonolja.

Alla behandlingar ges inte ännu i Kaitsor.