Mindfulness based stressreduction

 Mindfulness based stressreduction – MBSR

Jon Kabat-Zinn introducerade mindfulness år 1979 i USA som en metod för att minska stress och smärta. Programmet MBSR som från början utformades för patienter med stress och kronisk smärta, fann man att med tiden även hjälpte människor med andra besvär. Det blev möjligt för flere utövare att leva ett rikare och mera tillfredsställande liv. Programmet har omformats till ett tidsbegränsat, upplevelsebaserat och psykopedagogiskt program med hemuppgifter. Programmet MBSR har fått stor spridning i hela världen bland annat inom arbetsliv, friskvård, föräldraskap, förlossning, hälso- och sjukvård och inom idrott och skola.

Är du intresserad  av att gå en kurs? Kontakta Meaharmonie för mera information. 

 

MBSR KURSPROGRAM:

 •  8 veckors undervisning i grupp, två timmar en gång i veckan
 •  heldagsretreat  under tystnad
 •  egna övning hemma: meditationsträning
 •  mindfulness i vardagssituationer

Tekniker som lärs ut:

 • djupandning
 • kroppsscanning
 • sittande och gående meditation
 • mindfulnessyoga
 • uppmärksamhetsträning
 • visualiseringar
 • med mera

8-veckors MBSR-kursen är evidensbaserad och bygger på mer än 30 års forskning. 

Genom kursens övningar får du uppleva följande positiva effekter:

Din inlärning, koncentration och fokusering ökar
Du utvecklar dina empatiska och sociala förmågor
Din självinsikt förbättras så även din intuition och beslutsförmåga
Din sömn förbättras
Din stresstålighet förbättras
Din smärta lindras och du får ett bättre liv
Nedstämdhet och oro minskar
Ditt immunsvar stärks vilket bidrar till läkning av flera olika sjukdomstillstånd
Du utvecklar dig i ditt ledarskap

Regelbundenhet är avgörande för hur stor effekten blir.

Kurser på kommande.

Tfn: 050-5189146  E-mail: info@meaharmonie.fi