Mindful Eating

Mindful Eating

Kursen mindful eating bygger på en kombination av KBT enligt Stahremetoden och mindfulness – mindfuleating. I denna kurs har mindfulnessövningarna en större andel med dagliga övningar hemma. Kursen passar även för dig som som inte har som mål att gå ner i vikt utan vill lära dig att äta på ett mera njutbart sätt och bli vän med din kropp.

Vi småäter, utan att egentligen vara medvetna om det, vi gör en sak medan vi tänker på en annan. I vår tankevärld är vi ofta sysselsatta med antingen det som varit eller med framtiden samtidigt som vi många gånger inte uppmärksammar kroppens signaler. Ofta har vi en tendens att se matvanor som något skilt från oss själva och försöker lösa problemen utifrån.

Genom mindfulness kan vi lära oss lyssna på kroppen och därigenom skilja på hunger och sug, samtidigt som vi ökar vår medvetenhet om oss själva och det som är just nu. Då kan vi fatta ändamålsenliga val och styrs inte längre av vår autopilot. Vår frihet ökar. Med mindfulness utvecklar vi även förmågan att vara kärleksfulla mot oss själva och andra.

Är du intresserad att gå en kurs i mindfuleating så finns möjligheten att antingen köpa en nätbaserad kurs eller meddela ditt intresse för en kurs på 8 veckor i Vasa- eller Jakobstadsregionen.

 

Kontakta mig för mer information och anmälan
Tel. 050 5189 146
info@meaharmonie.fi eller mainonen@hotmail.com