Frigörande dans

Frigörande dans är din egen dans. Det är ett sätt att motionera med egna rörelser och rikta sin uppmärksamhet inåt. Motionen inbegriper hela dig, både kropp och själ. Kroppen vill gärna röra sig och den har oändliga möjligheter. I vår vardag rör vi oss inom begränsade ramar, därför blir vårt rörelsemönster begränsat.

I den frigörande dansen lyssnar vi inåt och lockar fram rörelser som vi inte annars gör. Vi låter kroppens vishet, lust och motstånd komma till uttryck i dansen. Vi blundar eller kisar för att utestänga omvärlden och koncentrerar oss istället på oss själva. Vi har inga krav, inga bestämda steg, det finns inget rätt eller fel. Vi låter musiken från olika kulturer inspirera oss.

Den frigörande dansen tillåter och uppmuntrar dig:

 • att öka ditt kroppsmedvetande
 • till medveten närvaro
 • att stärka din självkänsla och din självinsikt
 • till rörelseglädje

Den frigörande dansen kan också vara:

 • ett roligt och kravlöst sätt att motionera på
 • ett sätt att minska stress och slappna av
 • ett sätt att lösa upp spänningar i muskler
 • en meditation i rörelse som stärker det indre lugnet och aktiverar livsenergi
 • ett sätt att komma närmare sitt emotionella liv och våga tillåta och uttrycka sina känslor

Du väljer sjäv vad du vill få ut av din dans. Alla kan dansa, oavsett ålder, kön,  kondition eller förkunskaper. Den frigörande dansen kan användas på olika sätt och anpassas till olika målgrupper, t.ex barn och ungdomar, vuxengrupper, företag, hälsovård, motionsgrupper med avslappning, friskvård, utbrända, handikappade med flera.

“ ATT HITTA SIN EGEN DANS GER FRIHET ATT VARA SIG SJÄLV OCH EN ENERGIKICK MITT I VARDAGEN “

Som dansinspiratör leder jag dig genom t.ex

 • Kropps eller landningsdansen –  att dansa genom kroppen är ett sätt att landa hemma hos sig själv.
 • De sju rytmerna – flöde, tydlighet, lätthet med mera är livets rytmer som kan förtydliga känslor, främjar utveckling och frigör rörelseenergi.
 • Andningsövningar – andningen är den främsta förbindelse mellan kropp och själ. Mindfulnessövningar, avslappningsövningar.
 • Visualiseringsövningar, jordning, de fyra elementen och temadans kan även ingå.  Alla danspass innehåller kroppsdansen och andningsövningar, i övrigt varierar innehållet beroende på grupp.

Ta kontakt för mer information och anmälan!
Tel. 050 5189 146
info@meaharmonie.fi eller mainonen@hotmail.com