Mindfulness

MINDFULNESS – MEDVETEN NÄRVARO

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet som innebär att se verkligheten som den är, att stanna upp och avsiktligt lägga märke till kroppen, känslorna, sinnet och det som sinnet är uppfyllt av. Att vara mindfull är att vara uppmärksam och medveten i nuet, att uppleva stunden som den är, att leva här och nu.

När du lever i nuet blir det  lättare att hantera vardagliga situationer. Du uppmärksammar kroppens signaler, du gör medvetna val och beslut och förmågan att styra ditt eget liv ökar.

Mindfulness är forskningsbaserat och forskningsresultat visar att mindfulnessträning bidrar bland annat till:

– Ökad självkännedom och självacceptans
– Minskad oro och stress, större lugn
– Bättre koncentration och fokus
– Ökad glädje och livskvalitet
– Starkare immunsvar och bättre sömn
– Mindre smärta
– Lägre blodtryck
– Ökad empati
– Positiva effekter på hjärnan

Mindfulness kan vara ett sätt att ta befäl över sitt eget liv, relationerna till familjen, arbetet, omvärlden, men först och främst till sig själv som människa.

Mindfulness är upplevelsebaserat.