KBT enligt Stahremetoden

Känner du igen dessa frågor: – Varför äter jag fel, när jag vet hur jag ska äta rätt? – Varför står jag inte emot suget? – Varför kan jag inte behålla min viktnedgång?

Övervikt handlar i första hand inte enbart om kost, utan om känslor, självbild, liv och relationer. Överätande utlöses ofta av vardagssituationer som leder bland annat till känslor av irritation, besvikelse, stress, ledsnad, ilska, rastlöshet och då hjälper inte en ny diet. Viktminskningen handlar om en helhet – i kosten, känslorna och livet omkring dig.

Stahremetoden är ett specialdesignat KBT-program som kan användas vid övervikt, fetma och hetsätning. En vetenskaplig studie på Karolinska institutet med 105 deltagare visar att viktnedgången efter avslutat 10 veckors program var 8,6 kg. Ytterligare 1,5 år efter det att deltagarna avslutat programmet var viktnedgången i genomsnitt 10,4 kg. Det gör Stahremetoden till världsledande bland viktminskningsprogram (förutom kirurgi).

Programmet lär dig som deltagare att bli medveten om hur negativa känslor kan påverka överätande, och hur du kommer till rätta med dessa. Genom att bli medveten om orsakerna till ditt överätande och hur hjärnans belöningsystem fungerar samt få vetenskapligt underbyggda verktyg till hjälp, kan ett förändringsarbete påbörjas. Programmet är en utbildande behandling som är uppbyggd kring olika psykologiska teman som är betydelsefulla för förändring av behovet att överäta.
Programmet vänder sig även till dig som inte har övervikt som huvudproblem, men har problem med ditt ätbeteende, känner dig stressade och/eller vill stärka dig självbild för att må och fungera bättre i vardags och yrkesliv.

I tio steg får du hjälp med att upptäcka grundorsakerna till ditt överätande. Det ger dig redskap till att förändra ditt ätbeteende genom bland annat att stärka din självkänsla, förändra negativa tankemönster och hantera stress på ett mer konstruktivt sätt.

I kursen ingår:
– Intervju innan start
– Stahremetodens 11-veckors program
– Arbetsbok eller kursmaterial
– Lätt kostprogram
– Mindfulness och mindful eating

Personlig coaching enligt metoden i 11 veckor enligt överenskommelse.

Några deltagares funderingar efter genomgången kurs;

  • Jag har aldrig under min tid som överviktig, fått lära mig att tänka kring mitt ätbeteende på det sätt vi nu fått lära oss. Nöjd över att fått ta del av denna kurs och de verktyg vi har att jobba med framöver. Ser en stadig viktnedgång.
  • Förvånande att medvetandegraden verkligen kan ökas med vägledning. Jag är nöjd med viktnedgången och upplever att jag förstått kursens budskap.
  • Ibland kom man till en ”hylla” var vikten vilade för att sedan sjunka igen. Utmanande – lätt att falla i gamla ovanor. Nöjd över att jag gått ner några kg, fb-gruppen och återträffar.
  • Jag är nöjd över att fått tillhöra en så fantastisk grupp men många fina människor och coacher, alla bra tips, viktminskningen… 
  • Utmanande – att inte falla tillbaka. Jag är nöjd över mina kursledare och kursens innehåll